Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Praktisk innføring av 15 minutters avregningsperiode i kraftmarkedet : konsulentrapport utarbeidet for NVE
Ansvar:redaktør: Stian Henriksen ; forfattere: Oslo Economics
Forfatter:Venjum, Arne / red.: Henriksen, Stian
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:37 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1796-4 / 1501-2832
Klassenummer:621.31:[654:681.5(481)
Serie:NVE Rapport ; 2018:101
Emneord:Automatisering / Avregninger / Forbruksmønstre / Kommunikasjonsteknologi / Kraftforbruk
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Denne konsulentrapporten vurderer praktisk innføring av 15 minutters
tidsoppløsning i balanseavregningen. Rapporten vurderer flere alternative
avgrensninger av hvilke målepunkt som bør måle og registrere verdier per 15 minutter, og anbefaler en løsning der det i første omgang kun er produksjons-, forbruks-, og utvekslingsmålere tilknyttet høyspentnettet som bør omfattes av dette kravet
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_101.pdf