Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Plan for skredfarekartlegging : delrapport kvikkleireskred
Ansvar:redaktør: Toril Wiig ; forfattere: Toril Wiig ... [et al.]
Forfatter:Wiig, Toril
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2011
Omfang:69, [27] s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0758-3 / 1501-2832
Klassenummer:624.131.54.001(481)
Serie:NVE Rapport ; 2011:17
Emneord:Kartlegging / Kvikkleireskred / Skredfare
Geografiske emneord:Norge
Note:Dokumentet foreligger kun elektronisk
Forfattere: Toril Wiig, Einar Lyche, Tonje Eide Helle, Louise Hansen, Inger Lise
Solberg, Jean Sebastien L’Heureux og Raymond Eilertsen
har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Denne rapporten sammenfatter arbeidet til kvikkleiregruppen under
prosjektet ”Plan for statlig skredfarekartlegging”. Rapporten inneholder en kort
status over hva som allerede er utført av kartlegging av fare for kvikkleireskred i
Norge, vurdering av behov for videre kartlegging framover, en risikoanalyse med
tilhørende forslag til prioritering av områder hvor det er behov for kartlegging med
hensyn til fare for kvikkleireskred i Norge og en opplisting av anbefalte oppgaver
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2011/rapport2011_17.pdf