Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Breer og fonner i Norge
Ansvar:redaktør: Liss M. Andreassen
Forfatter:Andreassen, Liss Marie / Hausbeg, Endre
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2022
Omfang:48 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-2178-7 / 1501-2832
Serie:NVE Rapport ; 2022:3
Emneord:Breatlas / Fonner / Glasiologi / Kartlegging / Ortofoto / Satellittbilder
Geografiske emneord:Norge
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Breene i Norge har blitt kartlagt flere ganger før fra topografiske kart og flybilder og fra Landsat satellittbilder. Nå er breer og fonner i Norge kartlagt med Sentinel-2 satellittbilder fra 2018 og 2019. Her gis en oppdatert oversikt over Norges breer og fonner rikt illustrert med bilder. Totalt utgjør breer og fonner i Norge et areal på 2328 km2.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2022/rapport2022_03.pdf