Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Kvartalsrapport for kraftmarknaden : 3. kvartal 2012
Ansvar:redaktør: Finn Erik Ljåstad Pettersen, forfattarar: Anton Jayanand Eliston ... [et al.]
Forfatter:Eliston, Anton Jayanand / red.: Pettersen, Finn Erik Ljåstad
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2012
Omfang:71 s. - ill. (noen kol.) diagr., kart
ISBN/ISSN:978-82-410-0831-3 / 1501-2832
Klassenummer:338.5:621.311(48)
Serie:NVE Rapport ; 2012:43
Emneord:Elektrisitetsforyning / Kraftforsyning / Pris- og markedsforhold
Geografiske emneord:Norden
Note:Forfattere: Anton Jayanand Eliston, Thomas Væringstad, Erik Holmqvist, Per Tore Jensen Lund, Ingrid Magnussen, Mats Øivind Willumsen, Martin Andreas Vik, Kristian Rasmussen og Ingri Guren
Innhold:Sammendrag: Våren var kald, og sein snøsmelting medverka til høge tilsig i 3. kvartal. Totalt var tilsiget 49,5 TWh, 9,1 TWh meir enn normalt. Ved utgangen av kvartalet var magasinfyllinga 91,1 prosent, 4,5 prosenteiningar over normalt og 5,0 prosenteiningar høgare enn til same tid i fjor. Noreg hadde eit kraftforbruk på 26,0 TWh i tredje kvartal, som er 1,9 prosent høgare enn i same kvartal i fjor.
Dei siste 12 månadene har forbruket vore 126,6 TWh, mot 129,3 TWh dei føregåande 12 månadene. Kraftproduksjonen i Noreg var 32,0 TWh i andre kvartal - ein auke på 1,7 prosent frå i fjor. Dei siste 12 månadene har den norske produksjonen vore 146,7 TWh, mot 127,5 TWh dei føregåande 12 månadene.
Produksjonsauken har samanheng med at det siste året har vore mykje våtare enn det føregåande. Dette har òg gjeve høg eksport til utlandet. I tredje kvartal hadde Noreg ein nettoeksport på 6,0 TWh elektrisk kraft. Det er det same som i fjor. Den gode ressurssituasjonen gav eit lågt prisnivå i engrosmarknaden for
kraft. Den gjennomsnittlege spotprisen i Nord- og Midt-Noreg var 160 og 162 kr/MWh i tredje kvartal. Tilsvarande pris var 127 kr/MWh i Aust-Noreg, 118 kr/MWh i Vest-Noreg og 130 kr/MWh i Sørvest-Noreg
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2012/rapport2012_43.pdf