Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Kvartalsrapport for kraftmarknaden
Ansvar:redaktør: Ellen Skaansar forfattarar: Anton Jayanand Eliston ... [et al.]
Forfatter:Eliston, Anton Jayanand / red.: Skaansar, Ellen
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2013
Omfang:83 s. - ill. (noen kol.) diagr., kart
ISBN/ISSN:978-82-410-0875-7 / 1501-2832
Klassenummer:338.5:621.311(48)
Serie:NVE Rapport ; 2013:8
Emneord:Elektrisitetsforyning / Kraftforsyning / Pris- og markedsforhold
Geografiske emneord:Norden
Note:Forfattere: Anton Jayanand Eliston, Thomas Væringstad, Erik Holmqvist, Per Tore Jensen Lund, Ingrid Magnussen, Mats Øivind Willumsen, Martin Andreas Vik, Kristian Rasmussen, Finn Erik Ljåstad Pettersen, David Edward Weir, Kjell Thorsen, Benedicte
Langseth og Seming Haakon Skau
Innhold:Sammendrag: I fjerde kvartal var tilsiget 20,4 TWh, 2,8 TWh mindre enn normalt og 11,3 TWh mindre enn same kvartal i 2011. Samstundes var vêret noko kaldare enn normalt, noko som medverka til høg produksjon og normalisering av magasinfyllinga. Ved utgangen av kvartalet var magasinfyllinga 0,8 prosenteiningar under det normale for årstida, medan den var 4,5 prosenteiningar over ved inngangen til kvartalet. Ved utgangen av 2012 var fyllinga 9,9 prosenteiningar lågare enn til
same tid i 2011. Noreg hadde eit kraftforbruk på 37,2 TWh i fjerde kvartal, ein auke på 9 prosent frå i fjor. I 2012 var forbruket 130,0 TWh, ein auke på kring 5 TWh frå 2011. Kraftproduksjonen i Noreg var 39,2 TWh i fjerde kvartal - ein auke på 2,4 prosent frå i fjor. I 2012 var produksjonen 147,9 TWh, mot 128,1 TWh i 2011. Produksjonsauken har samanheng med høg magasinfylling ved inngangen til 2012, samt meir tilsig enn normalt. Dette ga høg eksport til utlandet. I kvartalet hadde
Noreg ein nettoeksport på 2 TWh elektrisk kraft og den var på 17,9 TWh i 2012. Det er det høgaste sidan år 2000. Den gode ressurssituasjonen gav eit relativt lågt prisnivå i engrosmarknaden for kraft. Den gjennomsnittlege spotprisen i dei norske
elspotområda var 268-277 kr/MWh i fjerde kvartal. I 2012 var prisen 217-236 kr/MWh
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2013/rapport2013_08.pdf