Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Uncertainty of current meter measurement: analysis of NVE's database : Usikkerhet i vannføringsmålinger målt med flygel: Analyse av målingene i filarkivet
Ansvar:forfatter: Alexandre Christophe Hauet
Forfatter:Hauet, Alexandre Christophe
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2020
Omfang:11 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-2046-9 / 1501-2832
Serie:NVE Rapport ; 2020:25
Emneord:Beregninger / Saltfortynning / Vannføringsmåling
Geografiske emneord:Norge
Note:Sammendrag og forord på norsk.
Publikasjonen foreligger kun elektronisk.
Innhold:Sammendrag: Denne rapporten beskriver usikkerheten til vannføringsmålinger gjort med flygel for omtrent 750 målinger i NVEs filarkiv. Dette blir gjort ved å bruke metoden Fleure beskrevet i kapittel 3 i «Uncertainty of discharge measurement methods - A literature review» (Rapport 27/2020, ISBN: 978-82-410-2048-3) Halvparten av målingene har en usikkerhet på mindre enn 6% og halvparten har
usikkerhet mellom 5% og 9%. Hovedkildene til usikkerhet er usikkerhet i areal og i horisontal hastighetsfordeling pga. for få vertikaler. Andre store bidrag er usikkerhet i vertikal hastighetsfordeling for grunne elver hvor man kun måler ett hastighetspunkt og målinger der vannhastigheten er svært lav.
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2020/rapport2020_25.pdf