Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Et norsk-svensk elsertifikatmarked : årsrapport for 2013
Ansvar:prosjektledere: Johan Lunberg og Anton Jayanand Eliston
Forfatter:medarb.: Eliston, Anton Jayanand / medarb.: Lundberg, Johan
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2014
Omfang:39 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1001-9 / 1501-2832
Klassenummer:620.9:339.13.027"2013"(481+485) / 351.824:620.9"2013"(481+485)
Serie:NVE Rapport ; 2014:50
Emneord:Elsertifikater / Fornybare energikilder / Internasjonalt samarbeid / Kraftmarkeder / Kraftomsetning
Geografiske emneord:Norge / Sverige
Note:Katalogisert delvis etter omslag
Alternativt ISBN 978-82-410-1000-2 (trykk)
Innhold:Sammendrag: Dette er årsrapporten for 2013 fra Energimyndigheten og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om det felles norsk-svenske elsertifikatmarkedet. Vi ønsker med denne rapporten å gi et bilde av de viktigste hendelsene og nøkkeltallene for elsertifikatmarkedet for året som har gått. I tillegg til informasjon om fremdriften mot det felles målet, inneholder denne rapporten et sammendrag av den godkjente produksjonen i det svenske elsertifikatsystemet frem til slutten av 2011 og godkjente anlegg i den norske overgangsordningen
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2014/rapport2014_50.pdf