Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Kirkenær flomverk (VV 9544), Grue kommune : status og vurdering av behovet for oppgradering
Ansvar:forfattere: Jon Magnus Amundsen...[et al.]
Forfatter:Amundsen, Jon Magnus
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:51 s. - ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-1681-3 / 1501-2832
Klassenummer:556.166
Serie:NVE Rapport ; 2018:28
Emneord:Flomverk
Geografiske emneord:Grue kommune
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: Multiconsult har på oppdrag for NVE kartlagt status, og vurdert behovet for oppgradering, for 19 flomverk i Hedmark. Arbeidet ble utført i 2017.
Rapporten inneholder resultater fra Kirkenær flomverk i Grue kommune.
Flomverket består av et hovedverk på ca. 7 800 m, fire sekundærverk og en pumpestasjon (nylig rehabilitert), og beskytter et område på 2,5 km2.
Verket sikrer Kirkenær sentrum med 1 767 bygg hvorav 493 bolighus, flere bygg med sykehjem/bo- og servicesenter m.m. Det er observert setningsskader og noe manglende erosjonssikring på flomverket.

Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_28.pdf