Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Sikringstiltak mot skred og flom : befaring i Hordaland og Sogn og Fjordane mai 2014 : naturfareprosjektet : delprosjekt 7 skred og flomsikring
Ansvar:forfattere: Knut Aune Hoseth ... [ et al.]
Forfatter:Hoseth, Knut Aune
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:[49] s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-1167-2 / 1501-2832
Klassenummer:351.78:[556.166+624.131.54.004.4(483.2/.3)
Serie:NVE Rapport ; 2015:115
Emneord:Flom / Sikringstiltak / Skred
Geografiske emneord:Hordaland / Sogn og Fjordane
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Forfattere: Knut Aune Hoseth, Lene L. Kristensen, Gunne Håland, Margareta Viklund og Heidi Bjordal
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Denne rapporten beskriver erfaringer fra utvalgte sikringstiltak i Sogn og Fjordane og Hordaland, bygget av Norges vassdrags- og energidirektorat, Statens vegvesen og Jernbaneverket. Rapporten er basert på en befaring gjennomført i regi av Naturfareprosjektet (NIFS) delprosjekt 7 Sikringstiltak våren 2014. På befaringen deltok fagpersoner fra NVE, Statens vegvesen og Jernbaneverket
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_115.pdf