Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Prinsipper for regulering av nettvirksomhetens inntekter : NVEs vurderinger og innspill til fastleggelse av prinsipper og rammer for økonomisk regulering av nettvirksomheten fra 2007
Ansvar:redaktør: Eva Næss Karlsen ; forfatter: Eva Næss Karlsen ... [et al.]
Forfatter:Karlsen, Eva Næss
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2004
Omfang:79 s. - diagr.
Klassenummer:351.824.11.003(481) / 339.13.012.434:621.31.003(481) / 338.46:621.316.1.003(481)
Serie:NVE Rapport ; 2004:4
Emneord:Kraftmarkeder / Monopolkontroll / Nettselskaper / Offentlig forvaltning / Økonomisk regulering
Geografiske emneord:Norge
Note:Har bibliografi
Sammendrag: NVE legger med dette frem anbefaling av hovedprinsipper for
regulering av nettvirksomhetens inntekter fra 2007. Rapporten inneholder en
prinsipiell gjennomgang av ulike elementer i reguleringen, hvilke erfaringer som er
gjort etter 7 år med inntektsrammeregulering og en anbefaling av prinsipper for
regulering med implementering fra 1.1.2007. Rapporten beskriver også
hovedelementene i NVEs planer for videre arbeid med reguleringen frem mot 2007.
De ulike reguleringsprinsipper er vurdert ut fra et overordnet mål om et
samfunnsmessig rasjonelt energisystem og ut fra kriterier om leveringskvalitet,
kostnadseffektivitet, nettinvesteringer, investeringer i alternativer til nett og
hensynet til nettkundene.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2004/rapport2004_04.pdf