Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Nasjonal ramme for vindkraft : temarapport om iskast
Ansvar:redaktør: Erlend Bjerkestrand ; forfattere: Erlend Bjerkestrand, Bushra Butt og Marte Lundsbakken
Forfatter:Bjerkestrand, Erlend / forf.: Butt, Bushra / forf.: Lundsbakken, Marte
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:11 s.
ISBN/ISSN:978-82-410-1710-0 / 1501-2832
Klassenummer:621.548(481)
Serie:NVE Rapport ; 2018:57
Emneord:Iskast / Isnedfall / Vindkraft / Vindkraftverk
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Rapporten er en del av NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft og presenterer kunnskapsgrunnlaget om iskast og isnedfall fra vindturbiner.
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_57.pdf