Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Vannstandsprognoser i NVEs flomvarslingstjeneste (VI FTE) : pilotprosjekt
Ansvar:forfatter: Péter Borsányi, Sivachandran Navaratnam, Byman Hamududu
Forfatter:Borsányi, Péter / Navaratnam, Sivachandran / Hamududu, Byman
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2013
Omfang:57 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0945-7 / 1501-2832
Klassenummer:556.16.06:351.78(481)
Serie:NVE Rapport ; 2013:79
Emneord:Flomvarsling / Prognoser / Vannstander
Geografiske emneord:Norge
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Det er utført et pilotprosjekt for å undersøke muligheten for å
inkludere vannstandsprognoser for innsjøer og elver i operativ flomvarslingstjenesten. Tidligere utarbeidet vannlinjemodeller fra Flomsonekart- og Farekartprosjektene er gjenbrukt i oppgaven. Metoden som er utviklet for oppgaven er testet på et utvalg av 3 vassdrag og tilhørende vann linjemodell.l denne forbindelsen er det utviklet et verktøy for å hjelpe vurderingen av usikkerheten i
vannlinjeprognosene. Metoden krever at vannlinjemodeller settes i standardiserte form, som oppfyller noe forhåndsbestemte kriterier. Resultatene er lovende og gir gode grunn til å fortsette med flere vassdrag og dypere integrering med NVEs varslingstjenester
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2013/rapport2013_79.pdf