Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Grunnvannsundersøkelser i Altavassdraget : sluttrapport
Ansvar:Heidrun Kårstein
Forfatter:Kårstein, Heidrun
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1996
Omfang:25 s. + vedlegg - ill.
Klassenummer:556.3
Serie:NVE Rapport ; 1996:23
Emneord:Altavassdraget / Grunnvann / Konsekvensutredning / Vannkraftutbygging
Geografiske emneord:Alta
Innhold:Statkraft startet planleggingen av Altautbyggingen i 1970. Alta kraftverk ble satt i drift i mai 1987. Grunnvannsundersøkelsene er foretatt på oppdrag fra Statkraft Engineering SF og er en del av konsekvensutredningene. NVE - Hydrologisk avdeling startet de første grunnvannsundersøkelsene i 1972. I 1994 ble undersøkelsene avsluttet. Undersøkelsene er foretatt på 4 elvesletter med jordbruksarealer langs Altaelva; Aronnes, Furulund, Tangen og Stengelse. Totalt ca. 30 målerør for grunnvannstand ble etablert og målinger foretatt ukentlig.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE556(05)
Ex2TilgjengeligNVENVE556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/1996/rapport1996_23.pdf