Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Regional varsling av jordskredfare : analyse av historiske jordskred, flomskred og sørpeskred i Troms
Ansvar:forfatter: Nils Arne K. Walberg og Graziella Devoli
Forfatter:Walberg, Nils Arne K. / Devoli, Graziella
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2014
Omfang:61 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1039-2 / 1501-2832
Klassenummer:556.166+624.131.54+551.578.4(484.4/.5)(091) / 351.78:614.872(484.4/.5)(091)
Serie:NVE Rapport ; 2014:90
Emneord:Beredskapsplanlegging / Flomskred / Hydrometeorologi / Jordskred / Naturskader / Skredfare / Sørpeskred
Geografiske emneord:Finmark / Troms
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Rapporten tar for seg ulike problemstillinger relatert til jordskred,
flomskred, utglidninger og sørpeskred i Troms fylke, samt områdene Øksfjord, Stjernøya og Seiland i Finnmark. Dette er den andre rapport i en serie som skal beskrive de områdene i landet som er spesielt utsatt for nevnte skredtyper. Dette området er valgt på grunn av mange skredhendelser de siste årene, hvorav flere
episoder har skapt problemer for infrastruktur og bebyggelse. Rapporten er tredelt, hvor del 1 omhandler geologiske, hydrologiske og meteorologiske faktorer som påvirker skredaktiviteten i regionen. Del 2 tar for seg historiske skredhendelser i området, mens del 3 omhandler tilgjengelig informasjon som kan brukes til å forebygge skred i området, dvs. oversikt over meteorologiske og hydrologiske
observasjonsstasjoner, aktsomhetskart og den regionale jordskredfarevarslingen
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2014/rapport2014_90.pdf