Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Flommen på Sør- og Østlandet september 2015
Ansvar:forfattere: Thea Caroline Wang
Forfatter:Wang, Thea Caroline
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2016
Omfang:28 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:1501-2832
Klassenummer:556.166(481-12) / 556.166:351.78(481-12)
Serie:NVE Rapport ; 2016:44
Emneord:Flommer / Norges vassdrags- og energidirektorat / Vannføringer
Geografiske emneord:Sørlandet / Østlandet
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Store nedbørsmengder førte til flom i flere vassdrag i Sør-Norge i midten av september 2015. I mange vassdrag hadde flommen et gjentaksintervall på mellom 5 og 50 år, mens det i enkelte vassdrag ble registrert flomvannføringer over 50- årsflommen
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2016/rapport2016_44.pdf