Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Metode for vurdering av løsne – og utløpsområder for områdeskred : naturfareprosjektet : delprosjekt 6 kvikkleire
Ansvar:forfattere: Kristian Aunaas ... [et al.]
Forfatter:Aunaas, Kristian
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2016
Omfang:[40] s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1204-4 / 1501-2832
Klassenummer:351:624.131.54.001
Serie:NVE Rapport ; 2016:14
Emneord:Kvikkleireskred / Naturskader / Offentlig forvaltning / Stabilitetsundersøkelser
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Forfattere: Kristian Aunaas, Hanne Bratlie Ottesen, Frode Oset, Trude Nyheim, Stein-Are Strand, Einar Lyche, Odd Arne Fauskerud, Kjell Karlsrud , Jean-Sébastien L’heureux, Vidar Gjelsvik og Vikas Thakur
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Rapporten inneholder anbefalte metoder for vurdering av løsne- og
utløpsområder for områdeskred
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2016/rapport2016_14.pdf