Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Skredfarekartlegging i Herøy kommune : Møre og Romsdal
Ansvar:redaktør: Yngve Midtun ; forfattere: Yngve Midtun ... [et al.]
Forfatter:Midtun, Yngve
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2016
Omfang:[93] s. - ill. (noen kol.), diagr., kart
ISBN/ISSN:978-82-410-1514-4 / 1501-2832
Klassenummer:624.131.54.004(483.6)
Serie:NVE Rapport ; 2016:61
Emneord:Jordskred / Kartlegging / Skredfare / Snøskred / Steinskred / Steinsprang
Geografiske emneord:Herøy kommune
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Det er utarbeidet faresonekart for årlig nominell sannsynlighet 1/100-,
1/1000- og 1/5000 for utvalgte bebygde områder i Herøy kommune. Grunnlaget for faresonene er feltbefaringer, klimaanalyser, skredhendelser, aktsomhetskart, skredmodelleringer og terrengmodell
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2016/rapport2016_61.pdf