Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Kost/nytteanalyse til utredningsprosjektet én regning : konsulentrapport utarbeidet for NVE
Ansvar:redaktør: Ivar Munch Clausen ; forfattere: Pöyry Management Consulting
Forfatter:red.: Clausen, Ivar Munch
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:81 s. - ill., diagr., fig.
ISBN/ISSN:978-82-410-1147-4 / 1501-2832
Klassenummer:621.311.1:351.824.11(481)
Serie:NVE Rapport ; 2015:95
Emneord:Faktureringer / Kraftleverandører / Kraftmarkeder / Kraftomsetning
Geografiske emneord:Norge
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: I denne rapporten presenteres en kost/nytte-analyse av
utredningsprosjektet Én regning. Først gjøres en vurdering av Én regning som konkurransefremmende tiltak blant kraftleverandører ved å fjerne barrierer for leverandørbytte. Rapporten vurderer også betydningen for Én regning av valgt funksjonalitet i Elhub, samt at en mulig endring av dagens leveringspliktansvar drøftes. Til slutt foretas en samlet vurdering av nettonytten ved innføring av Én regning
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_95.pdf