Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:FUNY v01 User Manual : Brukermanual, FUNY
Ansvar:forfatter: Alexandre Christophe Hauet
Forfatter:Hauet, Alexandre Christophe
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2020
Omfang:6 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-2044-5 / 1501-2832
Serie:NVE Rapport ; 2020:23
Emneord:Beregninger / Saltfortynning / Vannføringsmåling
Geografiske emneord:Norge
Note:Sammendrag og forord på norsk.
Har bibliografi.
Publikasjonen foreligger kun elektronisk.
Innhold:Sammendrag: Dette er manualen til software for beregning av usikkerhet i uranin- eller rhodaminmålinger. (fluorescensfortynningsmålinger)

Se også Rapport 26/2020. Uncertainty of dilution gauging using fluorescent tracer - The FUNY Framework (ISBN: 978-82-410-2047-6)
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2020/rapport2020_23.pdf