Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Avbrotsstatistikk 2014
Ansvar:redaktør: Eirik Eggum ; forfattere: Eirik Eggum ... [et al.]
Forfatter:Eggum, Eirik Grønvold
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:viii, 124 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1177-1 / 1501-2832
Klassenummer:31:621.31.004.64"2014"(481)
Serie:NVE Rapport ; 2015:125
Emneord:Avbrudd / Kraftdistribusjon / Kraftforsyning / Kraftoverføring / Nettselskaper / Statistikk
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Forfattere: Eirik Eggum, Håvard Hansen, Ragnhild Aker Nordeng, Astrid Ånestad og Hege Sveaas Fadum
Innhold:Sammendrag: Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir kvart år ut oppdatert
statistikk for avbrotsdata i det norske kraftsystemet. Statistikken er basert på årleg, fylkesfordelt innrapportering av data frå 128 nettselskap. Statistikken viser avbrot som følgje av driftsforstyrringar og planlagde utkoplingar
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_125.pdf