Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Oppsummeringsrapport: Forskriftsfesting av tilskuddsordninger innen naturfare
Ansvar:redaktør: Even Vegard Dalen ; forfattere: Even Vegard Dalen ... [et al.]
Forfatter:Dalen, Even Vegard
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2022
Omfang:16 s.
ISBN/ISSN:978-82-410-2231-9 / 1501-2832
Serie:NVE Rapport ; 2022:23
Emneord:Flom / Miljøtiltak / Naturfaretilskudd / Sikringstiltak / Skred
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Even Vegard Dalen, Siss-May Edvardsen, Camilla Asperheim Nestegard og
Olianne Eikenæs
Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: Dokumentet oppsummerer og kommenterer høringsuttalelsene som har kommet inn til NVE
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2022/rapport2022_23.pdf