Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Hydrogenproduksjon ved småkraftverk : delprosjekt 1: casestudie Rotnes Bruk
Ansvar:forfattere: Øystein Ulleberg, Jan Carsten Gjerløw
Forfatter:Ulleberg, Øystein / forf.: Gjerløw, Jan Carsten
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2017
Omfang:43 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1625-7 / 1501-2832
Klassenummer:621.311:[65:546
Serie:NVE Rapport ; 2017:72
Emneord:Hydrogenproduksjon / Småkraftverk
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: NVE har i samarbeid med Småkraftforeninga et treårig FoU-prosjekt om
hydrogenproduksjon ved småkraftverk. Formålet med prosjektet er å undersøke om hydrogenproduksjon er en mulig utnyttelse av kraft fra småkraftverk, og om slik produksjon kan skje i områder med begrenset eller uten nettkapasitet. Institutt for energiteknikk (IFE) og har undersøkt de tekno-økonomiske aspektene for hydrogenproduksjon ved Rotnes Bruk i Akershus.
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2017/rapport2017_72.pdf