Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Flobergshagen flomverk (VV 8970) mot Flisa, Åsnes kommune : status og vurdering av behovet for oppgradering
Ansvar:forfattere: Jon Magnus Amundsen ... [et al.]
Forfatter:Amundsen, Jon Magnus
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:38 s. - ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-1673-8 / 1501-2832
Klassenummer:556.166
Serie:NVE Rapport ; 2018:20
Emneord:Flomverk
Geografiske emneord:Åsnes kommune
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: Multiconsult har på oppdrag for NVE kartlagt status, og vurdert behovet for oppgradering, for 19 flomverk i Hedmark. Arbeidet ble utført i 2017. Rapporten inneholder resultater fraFlobergshagen flomverk mot Flisa elv, øst for jernbanestasjonen på Flisa i Åsnes kommune. Verket beskytter et areal på 0,4 km2 med 72 bygg, hvorav 14 er bolighus. Det er behov for oppgradring av erosjonssikringen langs 1,6 km av floverket, og det er også et lavere parti ved en garasje som bør utbedres.
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_20.pdf