Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Nasjonalt overvåkingsnett for grunnvann og markvann (fysiske parameter) : driftrapport 2005 : status pr. mars 2006
Ansvar:Tina Vestersager og Hervé Colleuille
Forfatter:Vestersager, Tina / Colleuille, Hervé
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2006
Omfang:46 s. - ill.
ISBN/ISSN:82-410-0590-3 / 1501-2832
Klassenummer:556.3.07(481)
Serie:NVE Rapport ; 2006:3
Emneord:Grunnvann / Hydrologi / Markvann / Målestasjoner / Stasjonsnett
Geografiske emneord:Norge
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: NVE har pr. mars 2006 et overvåkingsnett som består av 62
måleområder for overvåking av grunnvannsstand (totalt 80 målepunkter). På 55 av
disse områdene måles det i tillegg grunnvannstemperatur, og på 13 steder
markvannstiltstand (jordtemperatur, markfuktighet og teledyp). Rapporten
presenterer status for drift av dette overvåkingsnettet og en oppsummering av all
virksomhet utført i 2005. Rapporten inkluderer en oversikt over aktive målestasjoner
og målte parametre, over ressursbruk i 2005, og over alle utførte faglige oppgaver
(feltarbeid, informasjonsformidling og databruk i FoU-prosjekter).
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2006/rapport2006_03.pdf