Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Kvartalsrapport for kraftmarkedet : 2. kvartal 2010
Ansvar:redaktør: Tor Arnt Johnsen ; forfattere: Hege Bøhler ... [et al.]
Forfatter:Bøhler, Hege / red.: Johnsen, Tor Arnt
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2010
Omfang:v, 71 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0725-5 / 1501-2832
Klassenummer:338.5:621.311(48)
Serie:NVE Rapport ; 2010:14
Emneord:Elektrisitetsforsyning / Kraftforsyning / Pris og markedsforhold
Geografiske emneord:Norden
Note:Forfattere: Hege Bøhler, Stian Henriksen, Erik Holmqvist, Per Tore Jensen Lund,
Ingrid Magnussen, Finn Erik Ljåstad Pettersen, Mats Øivind Willumsen,
Kristian Rasmussen, Margit Iren Ulriksen, Sigbjørn Nome, Kjerstin Dahl Viggen og
Tor Arnt Johnsen
Innhold:Sammendrag: Ved inngangen til andre kvartal 2010 var snømagasinet som følgje av
den tørre vinteren mykje mindre enn normalt. Mot midten av kvartalet kuliminerte
snømagasinet med omtrent 70 prosent av normale snømengder og ved utgangen av
kvartalet var snømagasinet berre 25 prosent av det normale for årstida. Det
nyttbare tilsiget til vassmagasina var derfor lågt, spesielt mot slutten av kvartalet.
For heile kvartalet var det nyttbare tilsiget 43,4 TWh, som er 9,4 TWh mindre enn
normalt. Den totale nedbørsenergien for kvartalet var derimot omtrent normal med
21 TWh. Kraftproduksjonen i Noreg var dette kvartalet 22,7 TWh. Det er den
lågaste kraftproduksjonen i andre kvartal dei siste 15 åra. Denne
produksjonsnedgangen er eit resultat av det låge tilsiget til vassmagasina. Det
norske kraftforbruket i andre kvartal var 27,4 TWh, som er 1,3 TWh meir enn på
same tid i 2009. Oppgangen kan ha samanheng med den økonomiske utviklinga det
siste året. Kraftprisen ved kraftbørsen Nord Pool var betydeleg lågare for alle
norske marknadsområder dette kvartalet. Det var ingen store snittprisforskjellar
imellom dei ulike norske områda, men Nord- og Midt-Noreg hadde lågast pris. Prisen
var høgare i alle dei norske områda enn i dei andre nordiske marknadsområda.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2010/rapport2010_14.pdf