Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Ministudien av samordning og deling av flom- og skreddata for tre samarbeidende etater : naturfareprosjektet : dp. 3.2 datasamordning
Ansvar:utarbeidet av: Arbeidsforskningsinstituttet ; Forfatter: Knut Fossestøl og Eric Breit
Forfatter:Fossestøl, Knut / Breit, Eric
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2014
Omfang:28, [15] s. - fig.
ISBN/ISSN:978-82-410-1015-6 / 1501-2832
Klassenummer:351.78:[556.166+624.131.54.001.8(481)
Serie:NVE Rapport ; 2014:63
Emneord:Datautveksling / Flom / Offentlig forvaltning / Skred
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: En ministudie av de tre NIFS etatene innen samordning og deling av flom- og skreddata. Etatenes roller og ansvarsområder, som omfatter ansvar for, tilgang til og bruk av flom- og skredrelaterte data beskrives, på grunnlag av statusoversikt over etatenes flom- og skreddata, og andre relevante underlagsdata. I tillegg belyses i noen grad bruken og brukere av de tre etatenes flom og skreddata, grunnlagsdata og andre relevante data som enten benyttes i dag eller det er behov for å nyttiggjøre innen ansvarsområdene på flom og skred. Rapporten går inngående inn på hvordan samarbeidet med samordning av flom- og skreddata best kan gjennomføres fra et sosiologisk perspektiv
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2014/rapport2014_63.pdf