Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Sikringstiltak mot skred og flom. Befaring i Troms og Finnmark høst 2012 : naturfareprosjektet : delprosjekt 7 skred- og flomsikring
Ansvar:redaktør: Knut Aune Hoseth ; forfattere: Knut Aune Hoseth, Lene Lundgren Kristensen, Gunne Håland
Forfatter:Hoseth, Knut Aune / Håland, Gunne / Kristensen, Lene Lundgren
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2014
Omfang:39 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-0953-2 / 1501-2832
Klassenummer:556.166+624.131.54.004.4(481)
Serie:NVE Rapport ; 2014:4
Emneord:Flom / Sikringstiltak / Skred
Geografiske emneord:Sørlandet / Telemark / Vestlandet
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: Rapporten beskriver erfaringer fra ulike sikringstiltak bygget av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Statens vegvesen i Troms og Finnmark. Rapporten er basert på en befaring i Naturfareprosjektet (NIFS), delprosjekt 7, Skred og flomsikring, høsten 2012. Erfaringer fra sikringstiltakene som er vurdert gir et godt grunnlag for oppfølgende prosjektarbeid i delprosjektet. I dette arbeidet vil bl.a. etatenes regelverk, håndbøker og veiledninger for sikringstiltak vurderes, med tanke på videreutvikling, koordinering samt eventuelt utarbeidelse av nytt og felles
dimensjoneringsgrunnlag
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2014/rapport2014_04.pdf