Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Totalavløpet fra Norges vassdrag 1900-2010
Ansvar:Lars-Evan Pettersson
Forfatter:Pettersson, Lars-Evan
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2012
Omfang:130 s. - ill., diagr., kart
ISBN/ISSN:978-82-410-0827-6 / 1501-2832
Klassenummer:556.16"1900/2010"(282.248.1)
Serie:NVE Rapport ; 2012:39
Emneord:Avløp / Avrenning / Vannutveksling / Vassdrag
Geografiske emneord:Norge
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Totalavløpet fra Norges vassdrag hvert år i perioden 1900-2010
beregnes som summen av observert årsavløp ved drøyt 180 avløpsstasjoner og anslåtte årsavløp fra de områder som ikke dekkes av disse stasjonene. Totalavløpet er beregnet for hele landet og for hver av 11 landsdeler. Vannutvekslingen over
landegrensen er også beregnet. Det totale avløpet fra Norges vassdrag var i gjennomsnitt i referanseperioden 1981-2010 393 km3/år. Dette tilsvarer en
middelvannføring på 12 454 m3/s, en avrenning på 1 108 mm/år og et spesifikt avløp på 35,1 l/s∙km2. Av totalavløpet fra Norges vassdrag går i gjennomsnitt knapt 12 km3/år til Sverige og ca. 0,2 km3/år til Finland. Fra nabolandene kommer det inn over
landegrensen i gjennomsnitt drøyt 3 km3/år fra Sverige, 8 km3/år fra Finland og 1 km3/år fra Russland
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2012/rapport2012_39.pdf