Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Kontrollstasjon 2023
Ansvar:redaktør: Ingvill Sjøvold Nilsen ; prosjektledere: Ingrid Ueland og Ingvild Vestre Sem ; forfattere: Ingvild Vestre Sem ... [et al.]
Forfatter:Nilsen, Ingvill Sjøvold / Sem, Ingvild Vestre / Ueland, Ingrid / Eliston, Anton Jayanand / Tuset, Jørgen Kristoffer
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2022
Omfang:40 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-2226-5 / 1501-2832
Klassenummer:620.9:339.13.027(481+485) / 351.824:620.9(481+485)
Serie:NVE Rapport ; 2022:22
Emneord:Elsertifikat / Fornybar kraftproduksjon / Kontrollstasjon / Støttesystem
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: NVE har på oppdrag fra Olje- og energidepartementet gjennomført en analyse av de administrative kostnadene ved å drifte elsertifikatordningen, og vurdert tiltak som kan forbedre ordningen i den gjenværende perioden til 2035. Basert på analysen vil NVE anbefale å se nærmere på virkningene av å korte ned driftsfasen av elsertifikatordningen. Hvis endringen viser seg å være samfunnsøkonomisk rasjonell bør det også utarbeides en handlingsplan som viser hvor raskt det felles norsk-svenske elsertifikatmarkedet kan avvikles. Videre har NVE også sett på dagens gebyrstruktur som skal dekke Statnetts kostnader knyttet til å drifte elsertifikatregisteret, NECS. NVE støtter Statnetts forslag om ny gebyrstruktur, med en jevnere fordeling av gebyrer mellom ulike typer aktører i elsertifikatregisteret. Det kan oppnås ved å avvikle dagens kvartalsvise gebyr for å ha sertifikater på konto, og erstatte det med to aktivitetsbaserte gebyrer, kombinert med en fast årsavgift for alle elsertifikataktører med konto i NECS
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2022/rapport2022_22.pdf