Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Skredfarekartlegging i Vaksdal kommune
Ansvar:forfattere: Peter Gauer ... [et al.]
Forfatter:Gauer, Peter
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:[248] s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1716-2 / 1501-2832
Klassenummer:624.131.54.004(483.2)
Serie:NVE Rapport ; 2018:62
Emneord:Flomskred / Jordskred / Snøskred / Steinsprang / Sørpeskred
Geografiske emneord:Vaksdal kommune
Note:Forfattere: Peter Gauer, Kjersti Gisnås, Vidar Kveldsvik, Katrine Mo, Frode Sandersen
og Kjetil Sverdrup Thygeson
Har bibliografi
Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: Det er utarbeidet faresonekart for skred i bratt terreng for utvalgte områder i Vaksdal kommune
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_62.pdf