Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Skredfarekartlegging i Vaksdal kommune
Ansvar:forfattere: Peter Gauer ... [et al.]
Forfatter:Gauer, Peter
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:[248] s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1716-2 / 1501-2832
Klassenummer:624.131.54.004(483.2)
Serie:NVE Rapport ; 2018:62
Emneord:Flomskred / Jordskred / Snøskred / Steinsprang / Sørpeskred
Geografiske emneord:Vaksdal kommune
Note:Forfattere: Peter Gauer, Kjersti Gisnås, Vidar Kveldsvik, Katrine Mo, Frode Sandersen
og Kjetil Sverdrup Thygeson
Har bibliografi
Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: Det er utarbeidet faresonekart for skred i bratt terreng for utvalgte områder i Vaksdal kommune
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_62.pdf