Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Utvalg av tilsigsserier til Samkjøringsmodellen
Ansvar:Erik Holmqvist og Inger Karin Engen
Forfatter:Holmqvist, Erik / Engen, Inger Karin
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2008
Omfang:51 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0663-0 / 1501-2832
Klassenummer:556.16(282.248.1)
Serie:NVE Rapport ; 2008:7
Emneord:Samkjøringsmodeller / Tilsigsserier / Vannføringsserier
Geografiske emneord:Norge
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Det er utarbeidet et forslag på 84 vannføringsserier for å beskrive
tilsiget til det norske vannkraftsystemet slik det er beskrevet i NVEs
Samkjøringsmodell. Seriene er i stor grad fra uregulerte felt. Det bør gjennomføres
en evaluering av utvalget ved blant annet å vurdere resultatene fra simuleringer
med Samkjøringsmodellen mot tilsigsstatistikk fra Nord Pool.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2008/rapport2008_07.pdf