Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Bakkebaserte radarmålinger på Børa i Romsdalen og Stampa ved Flåm
Ansvar:forfattere: Lene Kristensen og Einar Anda
Forfatter:Kristensen, Lene / Anda, Einar
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2016
Omfang:30 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-1537-3 / 1501-2832
Klassenummer:624.131.54:351.78(483.3+483.6)
Serie:NVE Rapport ; 2016:84
Emneord:Beredskapsplanlegging / Fjellskred / Radarmålinger
Geografiske emneord:Aurland kommune / Børa / Rauma kommune / Stampa
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Denne rapporten oppsummerer målinger av bevegelse på de ustabile
fjellpartiene Børa (Romsdalen) og Stampa (Flåm) fra 2011 til 2015 med bakkebasert InSAR radar. Det er ikke registrert bevegelse i de største fjellskredscenarioer på lokalitetene. På begge lokaliteter er det registrert bevegelse i mindre fjellpartier. Områdene i bevegelse er sammenlignet med fjellskredscenarioer, som er kartlagt av NGU. Radarmålingene kan brukes til å revidere disse scenarioer og som oppfølging av
risikoklassifikasjonen
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2016/rapport2016_84.pdf