Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Tilsynsrapport 2008
Ansvar:redaksjonskomité: Kirsten Westgaard, Helge Ulsberg og Svein Olav Arnesen ; forfattere: Lars Grøttå ... [et al.]
Forfatter:Grøttå, Lars / red.: Arnesen, Svein Olav / red.: Westgaard, Kirsten / red.: Ulsberg, Helge
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2009
Omfang:20 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-0685-2 / 1501-2832
Klassenummer:351.79+351.824.11"2008"(481)
Serie:NVE Rapport ; 2009:5
Emneord:Norges vassdrags- og energidirektorat / Tilsyn
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Lars Grøttå, Jon Arne Eie, Hege Sveaas Fadum, Bjørnar Fladen, Kirsti
Hind Fagerli, Thor Martin Neurauter, Tore Langset, Javier Ernesto Auris Chávez,
Kjersti Halmrast, Kirsten Westgaard, Helge Ulsberg, Svein Olav Arnesen, Anne
Rogstad og Ingunn Åsgard Bendiksen
Innhold:Sammendrag: Rapporten gir en oversikt over NVEs tilsynsaktiviteter i 2008. Med
tilsyn menes den konkrete kontrollen med etterlevelsen av regelverket og
reaksjoner ved avvik. Tilsyn utføres i hovedsak som revisjon og inspeksjon, men
andre metoder benyttes også. Rapporten gir en oversikt over dokumenterte avvik
innenfor NVEs ansvarsområder. Avvik følges opp med varsel eller vedtak om å ta i
bruk reaksjon.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVEBiblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2009/rapport2009_05.pdf