Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Fremtidens avanserte måle og styringssystem (AMS) : forventet utvikling 2-5 år frem i tid
Ansvar:redaktør: Guro Grøtterud ; forfatter: Denne rapporten er utarbeidet av Sintef Energi AS for NVE
Forfatter:red.: Grøtterud, Guro
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2019
Omfang:51 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1921-0 / 1501-2832
Klassenummer:621.31:[654:681.5(481)"313"
Serie:NVE Rapport ; 2019:34
Emneord:Automatisering / Avregninger / Forbruksmønstre / Kommunikasjonsteknologi / Kraftforbruk
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Denne rapporten er utarbeidet for NVE i forbindelse med prosjektet
"Fremtidens Avanserte Måle- og Styringssystem (AMS)". Prosjektet ble etablert
etter en anbudsrunde våren 2018. Rapporten dokumenterer gjennomført studie
om fremtidens AMS-løsninger basert på innhentet informasjon om teknologiutvikling
og innovasjon på forretningsområdet
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2019/rapport2019_34.pdf