Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Kostnadsgrunnlag for små vannkraftanlegg (< 10 MW) : kostnadsnivå 1.1.2015
Ansvar:redaktør: Kjell Erik Stensby ; forfattere: Norconsult AS
Forfatter:red.: Stensby, Kjell Erik
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2016
Omfang:90 s. - ill., diagr., fig.
ISBN/ISSN:1501-2832
Klassenummer:657.471:621.22(481)
Serie:NVE Rapport ; 2016:40
Emneord:Kraftkostnader / Kraftproduksjon / Mindre vannkraftanlegg / Teknisk utstyr
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: Håndboka er utarbeidet for beregning av gjennomsnittlig
påregnelige entreprenørutgifter (bygningsmessige arbeider) og leverandørutgifter (mekanisk og elektrisk utstyr) for mindre vannkraftanlegg i området opp til 10 000 kW i en tidlig fase. Omkostningene vil avhenge av en rekke forhold som kan variere fra anlegg til anlegg, og dette forutsetter at brukeren har gode fagkunnskaper. Dette gjelder særlig de bygningsmessige arbeidene
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2016/rapport2016_40.pdf