Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Avbrotsstatistikk 2018
Ansvar:forfatter: Eirik Eggum
Forfatter:Eggum, Eirik Grønvold
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2019
Omfang:92 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1908-1 / 1501-2832
Klassenummer:31:621.31.004.64"2018"(481)
Serie:NVE Rapport ; 2019:29
Emneord:Avbrudd / Kraftdistribusjon / Kraftforsyning / Kraftoverføring / Nettselskaper / Statistikk
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir kvart år ut oppdatert
statistikk for avbrotsdata i det norske kraftsystemet. Statistikken er basert på årleg innrapportering frå norske nettselskap. Statistikken synar avbrot som følgje av driftsforstyrringar og planlagde utkoblingar
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2019/rapport2019_29.pdf