Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Skredfarekartlegging i Sogndal kommune
Ansvar:forfattere: Hans G. Grue, Helge Henriksen, Kalle Kronholm
Forfatter:Grue, Hans G. / Henriksen, Helge / Kronholm, Kalle
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2017
Omfang:[165] s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1588-5 / 1501-2832
Klassenummer:624.131.54.004(483.3)
Serie:NVE Rapport ; 2017:35
Emneord:Flomskred / Jordskred / Kartlegging / Skredfare / Snøskred / Steinsprang / Sørpeskred
Geografiske emneord:Sogndal kommune
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: På oppdrag for NVE har Skred AS utført skredfarekartlegging for følgende områder i Sogndal kommune: Kjørnes, Loftesnes, Ylvisåker-Skardsbø-Øvstedalen, Stedje-Skjeldestad, Selseng-Litlabø, Mundal, Kongaberg og Bergi.
Det er utarbeidet faresoner for skred i henhold til kravene i TEK10, for følgende
sikkerhetsklasser for skred: S1, S2 og S3. Følgende skredtyper i bratt terreng er vurdert: snøskred (inklusive sørpeskred og skredvind), skred i fast fjell (steinsprang, steinskred og fjellskred) og løsmasseskred (flomskred og jordskred)
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2017/rapport2017_35.pdf