Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:National report 2019
Ansvar:author: Ove Flataker, Hege Holte Nielsen
Forfatter:Flataker, Ove / Nielsen, Hege Holte
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2019
Omfang:39 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1916-6 / 1501-2832
Klassenummer: 621.31"2018"(481)
Serie:NVE Rapport ; 2019:33
Emneord:Kraftforbruk / Kraftmarkedet / Kraftproduksjon / Nettvirksomhet / Regulering / Årsrapporter
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: The Norwegian National Report is subject to common reporting structures developed by CEER
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2019/rapport2019_33.pdf