Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Evaluering av flomvarslingas usikkerhetsmodell : rapport fra delprosjekt 4, FoU-prosjekt 81057 Forbedring av flomvarslingas verktøy
Ansvar:forfattere: Elin Langsholt og Gusong Ruan
Forfatter:Langsholt, Elin / Ruan, Gusong
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:58 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1094-1 / 1501-2832
Klassenummer:556.166.01
Serie:NVE Rapport ; 2015:47
Emneord:Flomvarsling / Hydrologiske modeller
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: I denne rapporten evalueres flomvarslingstjenestens modellsystem for
kvantifisering av usikkerheten i vannføringsprognosene. Når prognosen korrigeres for den estimerte feilen, får den mindre avvik fra observert vannføring enn den ukorrigerte de første 34 dagene. Den estimerte sannsynlighetsfordelingen gir en god beskrivelse av vær og vannføring. Modellfeilen bidrar med den største feilandelen i starten av perioden, mens værprognosen bidrar med det største feilbidraget i slutten av prognoseperioden
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_47.pdf