Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Års- og regnskapsoversikt for vassdragsteknisk seksjon 1994
Ansvar:Hallvard Berg, Eirik Smidt Eriksen
Forfatter:Berg, Hallvard / Eriksen, Eirik Smidt
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1995
Omfang:15 s. + vedlegg (upag.) - fig.
Klassenummer:556.166
Serie:NVE Rapport ; 1995:23
Emneord:Regnskap / Årsrapporter
Geografiske emneord:Norge
Note:Omslagstittel: Vassdragsteknisk seksjon 1994
Innhold:Rapporten viser medgåtte beløp for de enkelte anlegg. Ialt har ca 150 anlegg vært igang kortere eller lengre tid over hele landet. Anleggene er dels utført av resultatenhetene, dels av innleide entreprenører. Anleggsdriften er ledet fra regionkontorene og det er brukt ca 32,6 millioner kroner som tilskudd fra andre, slik at totalt medgått utgjør 42 millioner kroner. I rapporten er det satt opp en fordeling av disponible midler på igangværende og nye anlegg. Nødvendig revisjon av fordelingen skjer i løpet av terminen. I følge fortegnelsen over øvrige distriktsvedtatte anlegg er det 107 som ikke er satt igang. I 1994 er det kommet 118 søknader om planlegging av flom- og erosjonssikringstiltak. Det er videre fattet kommunale vedtak for 81 planer med samlet overslag på 37,5 millioner kroner.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE556(05)
Ex2TilgjengeligNVENVE556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/1995/rapport1995_23.pdf