Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Bioenergi i Noreg : mot ein kostnadskurve for meir uttak
Ansvar:redaktørar: Håvard Hamnaberg og Maria Sidelnikova ; forfattarar: NVE seksjon for ressurser og KanEnergi
Forfatter:red.: Hamnaberg, Håvard / red.: Sidelnikova, Maria
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2011
Omfang:1 b. (flere pag.) - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0771-2 / 1501-2832
Klassenummer:620.95(481)
Serie:NVE Rapport ; 2011:25
Emneord:Biobrensel / Bioenergi / Biologisk energi / Fornybare energikilder / Potensial
Geografiske emneord:Norge
Note:Har bibliografi og ordliste
Innhold:Sammendrag: Denne rapporten er ei vidareutvikling av ein rapport frå KanEnergi
og Econ Pöyry NVE fekk overlevert etter bestilling i 2009. NVE har arbeidd fram ei
sjølvstendig framstilling av stoffet, og til ein viss grad gjort våre eigne vurderingar
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2011/rapport2011_25.pdf