Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Utbyggingskostnader i hovedfordelings- og fordelingsnett : kostnadsnivå 1998
Ansvar:Bård Olav Uthus, Knut Samdal, Frode Trengereid
Forfatter:Uthus, Bård Olav / Trengereid, Frode / Samdal, Knut
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1998
Omfang:41 s. + vedlegg
ISBN/ISSN:82-410-0361-7 / 1501-2832
Klassenummer:621.311
Serie:NVE Rapport ; 1998:26
Emneord:Elektriske fordelingsnett / Fordelingsnett / Kostnadskatalog
Geografiske emneord:Norge
Note:Denne rapporten er innholdsmessig lik rapport TR A4822 fra Sintef Energiforskning
AS (SEfAS) fra november 1998
Innhold:Formålet med denne kostnadskatalogen er å fremskaffe et egnet verktøy for planlegging og budsjettering av investeringer i elektriske kraftsystemer. For prosjektering av spesifikke anlegg anses denne kostnadskatalogen å være for lite detaljert. Innholdet i kostnadskatalogen er i hovedsak kostnadstall for nybygging av elektriske anlegg, men også kostnadstall for rehabilitering er inkludert for de anleggstyper der slik informasjon har vært mulig å fremskaffe. Kostnadstallene er fremskaffet ved gjennomføring av en spørreundersøkelse våren 1998. Rapporten gir en kostnadoversikt over følgende elektriske anlegg: Kraftledninger 0,23 - 400 kV. Kabler 0,23 - 400 kV. Nettstasjoner. Transformatorstasjoner. Koblingsstasjoner. Brytere. Veglysanlegg. Kabelskap. Kondensatorbatteri.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE556(05)
Ex2TilgjengeligNVENVE556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/1998/rapport1998_26.pdf