Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Endringer i forskrift 30. november 2004 nr 1557 om leveringskvalitet i kraftsystemet : Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst
Ansvar:redaktør: Hege Sveaas Fadum ; forfattere: Hege Sveaas Fadum ... [et al.]
Forfatter:Fadum, Hege Sveaas
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2012
Omfang:56 s.
ISBN/ISSN:978-82-410-0854-2 / 1501-2832
Klassenummer:621.311.1:351.824.11(481)(094)
Serie:NVE Rapport ; 2012:66
Emneord:Avbruddsrapportering / Forskrifter / Kraftsystemer / Leveringskvalitet / Spenningskvalitet / Systemansvar
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Hege Sveaas Fadum, Karstein Brekke, Lasse Vannebo og Erlend Sandnes
Har bibliografi
Dokumentet foreligger kun digitalt
Innhold:Sammendrag: NVEs høringsdokument nr. 3-2012, ”Forskrift om endring av forskrift 30. november 2004 nr 1557 om leveringskvalitet i kraftsystemet” ble sendt på høring 29.6.2012. Høringsfristen var 1.10.2012. NVE har mottatt 35 høringsuttalelser. NVE har gjennomgått og vurdert de innkomne høringsuttalelsene. For å synliggjøre hvilke endringer som gjøres på bakgrunn av høringsrunden, har NVE i dette dokumentet
oppsummert og kommentert de innkomne uttalelsene. Endringene i leveringskvalitetsforskriften vil tre i kraft fra 1.1.2014
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2012/rapport2012_66.pdf