Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Fiskeriinteresser : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
Ansvar:forfatter: Fiskeridirektoratet
Forfatter:Fiskeridirektoratet
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2012
Omfang:58 s. - Kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-0837-5 / 1501-2832
Klassenummer:621.548:639.2.001(261.2)
Serie:NVE Rapport ; 2012:48
Emneord:Fiskeriinteresser / Fornybare energikilder / Offshorevirksomhet / Vindkraft
Geografiske emneord:Norge
Note:Dokumentet foreligger kun elektronisk
En av 13 delrapporter til Havvind-utredningen
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Denne utredningen vil klargjøre omfanget av fiskeriinteressene og konsekvenser av arealbeslag for næringen dersom det etableres havbasert vindkraftverk i ett eller flere av de foreslåtte områdene. De negative konsekvensene for fiskeri er i hovedsak knyttet til arealbruken av havbaserte vindkraftverk, usikkerheten knyttet til om det er mulig å fiske inne i området, og virkninger som
påvirker fiskenes adferd, gyte- og vandringsmønster
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2012/rapport2012_48.pdf