Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Kartlegging av fare og risiko på elvevifter : klassifisering av elvevifter ved hjelp av geomorfoner og Meltons ruhetsindeks
Ansvar:redaktør: Kristine Thorkildsen Jarsve ; forfattere: Kristine Thorkildsen Jarsve ... [et al.]
Forfatter:Jarsve, Kristine Thorkildsen
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2020
Omfang:101 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-2058-2 / 1501-2832
Serie:NVE Rapport ; 2020:32
Emneord:Aktsomhet / Elvevifte / Flomskred / Geomorfometri / GIS modellering / Mønsterbasert klassifisering / Risikoanalyse
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Kristine Thorkildsen Jarsve, Rengifo Zenon Ortega Mora, Kari Enger Frogner
og Hallvard Berg
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Denne rapporten har som hovedmål å presentere en metode for å kartlegge elvevifter ved bruk av geomorfometriske parametere. Sluttproduktet er en landsdekkende beregning av den distribuerte Meltons ruhetstall (DMRN) og en
landsdekkende landformsklassifisering (beregnet med geomorfoner). Ved å
kombinere disse kan man utføre en grovanalyse ved hjelp av GIS som videre kan
være grunnlaget for risikoreduserende tiltak. Videre resultater fra denne
rapporten er en metode for å grovklassifisere elveviftene med utgangspunkt i de
underliggende geomorfologiske prosessene (alluviale og kolluviale).
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2020/rapport2020_32.pdf