Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Analyse av energibruk i yrkesbygg : formålsdeling : trender og drivere
Ansvar:redaktør: Benedicte Langseth
Forfatter:red.: Langseth, Benedicte
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2016
Omfang:63 s. - kol. diagr.
ISBN/ISSN:978-82-410-1215-0 / 1501-2832
Klassenummer:330.567:620.9(481) / 725.2:620.9(481)
Serie:NVE Rapport ; 2016:24
Emneord:Analyser / Energibruk / Forretningsbygg / Undervisningsbygg
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Rapporten sammenstiller resultater fra rapportene «Energibruk i
kontorbygg. Trender og drivere», «Analyse av energibruk i forretningsbygg. Formålsdeling. Trender og drivere» og «Analyse av energibruk i undervisningsbygg. Formålsdeling. Trender og drivere» samt materiale som ikke er publisert tidligere. Rapporten presenterer drivere for energibruk i yrkesbygg, fordelt på drivere for areal og drivere for spesifikk energibruk. I tillegg presenteres representativ formålsdelt energibruk for hver av de 11 kategoriene innenfor yrkesbygg
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2016/rapport2016_24.pdf