Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Årsrapport for sikrings- og miljøtiltak 2019 : beskrivelse av utførte anlegg
Ansvar:redaktør: Anne Haugum ; kart: Julio H. Sepulveda Pereira
Forfatter:red.: Haugum, Anne / illustr.: Pereira, Julio H. Sepulveda
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2020
Omfang:38 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-2025-4 / 1501-2832
Klassenummer:551.3.053:[556.16+556.53.004.4"2019"(481)
Serie:NVE Rapport ; 2020:15
Emneord:Erosjonssikring / Flomsikringstiltak / Sikringstiltak / Vassdragsinnretninger
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Jomar Bergheim, Anders Bjordal, Kjell Carm, Siss-May Edvardsen, Ivar Fivelstad, Tommy Granheim, Odd-Arne Haarseth, Svein Arne Jerstad,
Ingeborg Johnsen, Mads Johnsen, Tore Leirvik, Christian Lillemork, Yngve Midtun, Odd-Arne Mikkelsen, Anders Muldsvor, Paul C. Røhr, Marianne C. R. Rørvik,
Nicolai N. Schjelderup, Morten Stickler, Eirik Traae, Siri Tyseng, Svein Arne Vågane og Grethe Hedemann Aalstad
Innhold:Sammendrag: I 2019 brukte NVE om lag 331 millioner kroner til sikringstiltak mot
flom og skred og til miljøtiltak langs vassdrag. 41 tiltak er beskrevet i rapporten
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2020/rapport2020_15.pdf