Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Regional flomfrekvensanalyse for norske vassdrag
Ansvar:saksbehandler: Nils Roar Sælthun (red.) ... [et al.]
Forfatter:Sælthun, Nils Roar / Tveito, Ole Einar / Bønsnes, Truls Erik / Roald, Lars A.
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1997
Omfang:81 s. - ill.
Klassenummer:556.166
Serie:NVE Rapport ; 1997:14
Emneord:Flom / Flomfrekvens / Frekvenskurver
Geografiske emneord:Norge
Innhold:I dette arbeidet kombineres GEV-fordelingen med en PWM estimeringsteknikk for å etablere regionale flomfrekvensfordelinger for Norge. Regionene er etablert ved å benytte hierarkisk clusteranalyse, mens regional homogenitet er kontrollert med Wiltshires R-test. Videre er det etablert formelverk for estimering av midlere flom ved hjelp av regresjon. Resultatene er sammenlignet med eksisterende formler i "Regional flomfrekvensanalyse" (Wingård m.fl., 1978), og med observerte flommer. Videre er det utviklet et formelverk for sambandet mellom døgnmiddelflom og kulminasjonsverdi (momentanflom).
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
2.exTilgjengeligNVENVE Biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Antall lån: 1
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/1997/rapport1997_14.pdf