Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Oppsummeringsrapport : forslag til endring i økodesignforskriften og energimerkeforskriften for produkter : endringer knyttet til økodesignkrav og energimerking for belysning, ventilasjonsaggregater, varmeovner og kjeler og kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk : oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst
Ansvar:redaktør: Tale Helen Seldal ; forfattere: Tale Helen Seldal, Trine Smukkestad Lavik
Forfatter:Seldal, Tale Helen / Lavik, Trine Smukkestad
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2016
Omfang:[17] s.
ISBN/ISSN:1501-2832
Klassenummer:504.06:658(481)(094.7) / 330.567:620.9(481)(094.7)
Serie:NVE Rapport ; 2016:37
Emneord:Energimerking / Forskrifter / Økodesign
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: Oppsummering av høringsinnspill knyttet til høringsdokument 12/2015
om forslag til endring i økodesignforskriften og energimerkeforskriften for produkter. Produkter som er omhandlet i høringen er ventilasjonsaggregater, varmeovner, kjeler til fast brensel med tilhørende pakkeløsninger, kjøleskap og fryseskap til yrkesbruk, og revisjon av tre belysningsforordninger
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2016/rapport2016_37.pdf