Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Filefjell og Anestølen : evaluering av måledata for snø, sesongen 2012/2013
Ansvar:forfattere: Heidi Bache Stranden og Bjørg Lirhus Ree
Forfatter:Stranden, Heidi Bache / Ree, Bjørg Lirhus
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2014
Omfang:79 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:1501-2832
Klassenummer:551.578.4:556.08"2012/2013"(483.3+483.4)
Serie:NVE Rapport ; 2014:73
Emneord:Snømålinger / Vannekvivalenter
Geografiske emneord:Anestølen / Filefjell / Kyrkjestølane / Vang kommune
Note:Feil ISBN oppgitt i publikasjonen (978-82-410-1023-1)
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Sesongen 2012/2013 har det blitt målt et stort antall snø- og
klimaparameter ved snøforskningsstasjonene 73.11 Kyrkjestølane og 77.24 Anestølen. Denne rapporten presenterer og evaluerer data fra de to stasjonene sesongen 2012/2013. Rapporten etterfølger tidligere evalueringsrapporter fra
snøforskningsstasjonene: NVE rapport 51/2013 og 23/2011
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2014/rapport2014_73.pdf